News & Activities , Actions - กิจกรรม

News & Activities , Actions - กิจกรรม

103 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน SFS Aviation Co. Ltd จ.สงขลา ภาคใต้

โดย meesystem on 18 ก.ค. 65 09:34
2.jpg

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี1. หม้อแปลงไฟฟ้า 2. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single Line Diagram 3.ตู้ไฟโรงเก็บ 4.ตู้ไฟอาคาร Check-in5.ตู้ไฟออฟิตชั้น 2 6. ตรวจจุดร้อนตู้ไฟ 7.ตรวจระบบหลักดินตู้ไ

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบแสงสว่างประหยัดหลังงาน Schlumberger นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

โดย meesystem on 19 มิ.ย. 65 05:23
1.jpg

ติดตั้งระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED Hi-Bay จำนวน 70 ชุด ให้ค่าสว่างเท่ากับ 400 W HID ประหยัดพลังงาน 68 % Beam Angle (Nom) 120 ยฐLuminous Flux (Nom) 25000 lmColor Designation Cool DaylightCorrelated Color Temperature (Nom) 6500 KLuminous Efficacy (rated) (Nom) 156.00 lm/WSave up to 68% ene

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

โดย meesystem on 18 มิ.ย. 65 22:14
2.jpg

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทยขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พิกัดรวม 2750 kVA- ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 1600 kVA จำนวน 1 ลูก

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขา พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ประเทศ

โดย meesystem on 18 มิ.ย. 65 19:36
2.jpg

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA จำนวน 3 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 kVA จำนวน 9 เครื่องลักษณะการตรวจ 1.High Voltage Incoming2.หม้อแปลงไฟฟ้า3.ขนาดเมนจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึง MDB ,ขนาดเบรกเกอร์ย่อย ตู้ SDB และสายป้อน4.ตู้ MDB การปรับตั้งพิกัดกระแสลัดวงจร ข

บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า หาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

โดย meesystem on 12 พ.ค. 65 09:18
1.jpg

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVAสถานีไฟฟ้าย่อย บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ,halyard safeskin thailandติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่บริการให้เช่า เพื่อทดสอบชุดอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 115 kVA ให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าฝ่ายผลิ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง lightning arrester

โดย meesystem on 28 เม.ย. 65 11:10
1.jpg

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง lightning arrester- ตรวจสอบจุดต่อ.- กวดขันน๊อต.- ทำความสะอาด."...ล่อฟ้าแรงสูง(High Voltage Lighting Arrester)หรือกับดักฟ้าผ่ามี่หน้าที่ทำอะไร..."โก๏ธโก๏ธ???? เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้สำหรับการป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายของระบบและอุปกรณ์จากฟ้

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย

โดย meesystem on 11 เม.ย. 65 09:31
1.jpg

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทยบริษัท ไพฑูรย์ สะพลี ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย1.หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้1. ตัวถังหม

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โรงงาน Schlumberger นิคมอุตสาหกรรมฉลุง หาดใหญ สงขลา ภาคใต้

โดย meesystem on 5 เม.ย. 65 16:55
3.jpg

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโดยใช้หลอด LED T5 Essential LEDtudeCorePro LEDtube 1200mm. 16W865 G5 I APR - Colour Code 865 ( CCT of 6,500 K ) - ฺฺBeam Angle ( Nom ) 200 องศา - Lamp Luminous Flux 25 องศา EL ( Nom ) 2100 lm - Colour DesignationCool Daylight - Colour Temperatu

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด อ.เมือง สงขลา ภาคใต้

โดย meesystem on 20 ม.ค. 65 11:40
2.jpg

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามแบบฟอร์มกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงานตรวจวัดค่ากราวด์ กราวด์อาคาร ,กราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า ,กราวด์แรงสูง กราวด์ระบบป้องกันฟ้าผ่าสภาพทั่วไป - สายไฟฟ้า - เซอร์กิตเบรกเกอร์ - ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย - การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า - การระบายอากาศและท่อไอเสี

103 items(1/11) 2 3 4 5 Next » Last »|