• photo , 960x480 pixel , 98,223 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,088 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,996 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 92,877 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 87,553 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 112,885 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 58,892 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 96,286 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 59,985 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,611 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 84,457 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 61,336 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 85,587 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 79,057 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 93,653 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 104,093 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 120,927 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 101,168 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,510 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 145,060 bytes.

Our Products

สินค้าใหม่ล่าสุด

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Smart City

@27 ต.ค. 64 10:52
เมืองอัจฉริยะ คือ การผสานรวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ พร้อมลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริย

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC-PR LED

@30 ก.ค. 64 14:18

LED traffic light

 • Copper-free aluminium;
 • Provided with red and green lamps; (customization available upon request);
 • Easy maintenance.

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC..

@30 ก.ค. 64 14:03
The EVCC-5/...LED range of Medium Intensity Obstruction Lighting products represents the top of technology , utilizes LED technology to deliver low heat dissipation, low watt consumption and up to 100.000/hours maintenance free operation.Aircraft warning lighting fixtures EVCC../ LED are multi-ligh

More

Our Solutions

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซิสเต็มแอนด์ซัพพลาย

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บริการให้เช่า รถกระเช้า Boom Lift ,X-Lift ,Personal Lift สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@1 ธ.ค. 66 09:46
บริการให้เช่า รถกระเช้า Boom Lift ,X-Lift ,Personal Lift - ธุรกิจ Oil & Gas - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ - ติดตั้งโคมไฟฟ้าและแสงสว่าง - บำรุงรักษาระบบแรงสูง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าสงขลาไบโอเพาเวอร์ จ.สงขลา

@3 ต.ค. 66 06:50
รายการติดตั้งคอน คอร.ขนาด 120x120x2500 มม.ลูกถ้วยแขวน 33kvลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3Lฟรีฟอร์มเข้าปลายสายสาย SAC 185 ต.มม.PINTERMINAL 185 ต.มม.สาย OHG 25 ต.มม.เหล็กรางน้ำ 100x50x5x2250 มม.DROPOUT ROSE CUTOUT COVERSDROPOUT 33kv 100AANIMAL BARRIERCUTOUT BARRIERINSULATOR POSTฟิวส์ลิงค์ 33kv 65A

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - หม้อแปลงไฟฟ้า ภาคใต้ประเทศไทย

@9 ก.ค. 64 10:28
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบแรงสูงตรวจรับรองและทดสอบระบบแรงสูง

More


Training

รับฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและผู้ให้สัญญาณรถเครนรถกระเช้า

News & Activities

ตรวจรับรองระบบกราวด์ประจำปี 2567

@24 มี.ค. 67 01:23
ตามข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าความต้านทานดิน 5 โอห์ม คือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ยอมให้มีค่าความต้านทานดิน ไม่เกิน 25 โอห์ม (เป็นค่าที่กำหนดในมาตรฐาน NEC ของสหรัฐอเมริกา)จุดตรวจวัดค่ากราวด์ - กราวด์ระบบแรงสูง - กราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า - กราวด์รั้วหม้อ

ซ่อม ACB SACE E1N 08 ABB

@24 มี.ค. 67 01:00
MECHANICAL REPAIR & REPLACEMENT - Interlock Mechanical Draw out repair - Mechanical ON - OFF Repair - Motor change Mechanical Replacement - Shuter Interlock Draw Out Replacement - Couter RepairInspection Test - Isulation Resistance Test - Contact Resistance ( 200 A ) TestPreventive Main

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้ประเทศไทย

@7 มี.ค. 67 05:33
ตู้เมน สวิตช์**** - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ - (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์ - เครื่องป้องกันกระแสเกิน - สายดินของแผงสวิตช์ - อุณหภูมิของอุปกรณ์ - สภาพของจุดสายต่อ - การต่อลงดินการติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง - ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์ - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) - RMUแรงสูง -

Engine Exchange Gasturbine โรงแยกก๊าซ อ.จะนะ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@19 ก.พ. 67 22:44
GAS TURBINE Engine Exchange TTM โรงแยกก๊าซจะนะ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย1.Onsite prepare steel plaate/equipment for suport crane lifting work 2.Inspect and Verify the new engine 3.Prepare MARS engine install kits , parts , and tools 4.Verify all Preparation(PTW , Crane , Truck , Stteel plate , etc 5

Repair Vacuum Contactor Switch

@1 ธ.ค. 66 23:43
อาการเสีย : - การติดตั้งให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องไม่สามารถทำได้ ( การ Slide เข้าตำแหน่ง กลไกไมาทำงาน ) การแก้ไข : - เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำุดเสียหาย - ทำ Preventive Maintenance - ทดสอบค่าความเป็น ฉนวน - Contac Resistance Test - ติดตั้งและทดสอบการทำงาน - สามารถใช้งานได้ปกติ

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

@1 ธ.ค. 66 21:36
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ - ตัวถังหม้อแปลง - การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง - สารดูดความชื้น - ป้ายเตือนอันตราย - พื้นลานหม้อแปลง - เสาหม้อแปลง - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง - ตรวจสภาพหม้อแปลงและการติดตั้ง - สภาพของ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าสงขลาไบโอเพาเวอร์ จ.สงขลา

@3 ต.ค. 66 06:50
รายการติดตั้งคอน คอร.ขนาด 120x120x2500 มม.ลูกถ้วยแขวน 33kvลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3Lฟรีฟอร์มเข้าปลายสายสาย SAC 185 ต.มม.PINTERMINAL 185 ต.มม.สาย OHG 25 ต.มม.เหล็กรางน้ำ 100x50x5x2250 มม.DROPOUT ROSE CUTOUT COVERSDROPOUT 33kv 100AANIMAL BARRIERCUTOUT BARRIERINSULATOR POSTฟิวส์ลิงค์ 33kv 65A

PM & Yearly Inspection MDB ,TR อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@2 ส.ค. 66 21:22
ตรวจรับรองและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDBตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า ( Main Tank ) - ตรวจสอบรอยรั่วซึม ของน้ำมัน คราบน้ำมัน - ตรวจคราบสกปรก ฝุ่น ,และขยะที่เกาะติด - ตรวจดูสนิม และการกัดกร่อนของตัวถังจุดรั่วซึมรอบนอกของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจดูปะเก็นซีลยางต่างๆ - ตรวจดูวาล์วถ่ายน้ำมัน ( Drain Valve )

บริการตรวจระบบดับเพลิงประจำปี

@2 ส.ค. 66 19:38
การตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษา Fire Pump อ้างอิงตาม CODE NFPA 25 ( Standard for the Inspection Testing and Maintenance of Water base fire Protection System : IMT )The Fire Pump Test Results shall be considered acceptable if all of the following conditions are satisfied : 1.Fire pump meets the flow a

More

Our Customers link