• photo , 960x480 pixel , 98,223 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,088 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,996 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 92,877 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 87,553 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 112,885 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 58,892 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 96,286 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 59,985 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,611 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 84,457 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 61,336 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 85,587 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 79,057 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 93,653 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 104,093 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 120,927 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 101,168 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,510 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 145,060 bytes.

Our Products

สินค้าใหม่ล่าสุด

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Smart City

@27 ต.ค. 64 10:52
เมืองอัจฉริยะ คือ การผสานรวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ พร้อมลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริย

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC-PR LED

@30 ก.ค. 64 14:18

LED traffic light

 • Copper-free aluminium;
 • Provided with red and green lamps; (customization available upon request);
 • Easy maintenance.

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC..

@30 ก.ค. 64 14:03
The EVCC-5/...LED range of Medium Intensity Obstruction Lighting products represents the top of technology , utilizes LED technology to deliver low heat dissipation, low watt consumption and up to 100.000/hours maintenance free operation.Aircraft warning lighting fixtures EVCC../ LED are multi-ligh

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EV../WA..

@30 ก.ค. 64 13:26

Range of low intensity aircraft warning lights, for structures below 45mt.

More

Our Solutions

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซิสเต็มแอนด์ซัพพลาย

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - หม้อแปลงไฟฟ้า ภาคใต้ประเทศไทย

@9 ก.ค. 64 10:28
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบแรงสูงตรวจรับรองและทดสอบระบบแรงสูง

Preventive Maintenance ACB ,ATS ,MDB, Busbar Renovate

@9 ก.ค. 64 09:30
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง - แรงต่ำPM MDB ติดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวบัสบาร์ติดตั้ง ACB และตรวจสอบพร้อมทดสอบและบำรุงรักษา

More


Training

รับฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและผู้ให้สัญญาณรถเครนรถกระเช้า

News & Activities

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน SFS Aviation Co. Ltd จ.สงขลา ภาคใต้

@18 ก.ค. 65 09:34
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี1. หม้อแปลงไฟฟ้า 2. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single Line Diagram 3.ตู้ไฟโรงเก็บ 4.ตู้ไฟอาคาร Check-in5.ตู้ไฟออฟิตชั้น 2 6. ตรวจจุดร้อนตู้ไฟ 7.ตรวจระบบหลักดินตู้ไ

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบแสงสว่างประหยัดหลังงาน Schlumberger นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@19 มิ.ย. 65 05:23
ติดตั้งระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED Hi-Bay จำนวน 70 ชุด ให้ค่าสว่างเท่ากับ 400 W HID ประหยัดพลังงาน 68 % Beam Angle (Nom) 120 ยฐLuminous Flux (Nom) 25000 lmColor Designation Cool DaylightCorrelated Color Temperature (Nom) 6500 KLuminous Efficacy (rated) (Nom) 156.00 lm/WSave up to 68% ene

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@18 มิ.ย. 65 22:14
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทยขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พิกัดรวม 2750 kVA- ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 1600 kVA จำนวน 1 ลูก

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขา พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ประเทศ

@18 มิ.ย. 65 19:36
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA จำนวน 3 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 kVA จำนวน 9 เครื่องลักษณะการตรวจ 1.High Voltage Incoming2.หม้อแปลงไฟฟ้า3.ขนาดเมนจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึง MDB ,ขนาดเบรกเกอร์ย่อย ตู้ SDB และสายป้อน4.ตู้ MDB การปรับตั้งพิกัดกระแสลัดวงจร ข

บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า หาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@12 พ.ค. 65 09:18
ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVAสถานีไฟฟ้าย่อย บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ,halyard safeskin thailandติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่บริการให้เช่า เพื่อทดสอบชุดอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 115 kVA ให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าฝ่ายผลิ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง lightning arrester

@28 เม.ย. 65 11:10
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง lightning arrester- ตรวจสอบจุดต่อ.- กวดขันน๊อต.- ทำความสะอาด."...ล่อฟ้าแรงสูง(High Voltage Lighting Arrester)หรือกับดักฟ้าผ่ามี่หน้าที่ทำอะไร..."โก๏ธโก๏ธ???? เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้สำหรับการป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายของระบบและอุปกรณ์จากฟ้

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย

@11 เม.ย. 65 09:31
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทยบริษัท ไพฑูรย์ สะพลี ต.สะพลี อ.ประทิว จ.ชุมพร ภาคใต้ ประเทศไทย1.หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้1. ตัวถังหม

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โรงงาน Schlumberger นิคมอุตสาหกรรมฉลุง หาดใหญ สงขลา ภาคใต้

@5 เม.ย. 65 16:55
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโดยใช้หลอด LED T5 Essential LEDtudeCorePro LEDtube 1200mm. 16W865 G5 I APR - Colour Code 865 ( CCT of 6,500 K ) - ฺฺBeam Angle ( Nom ) 200 องศา - Lamp Luminous Flux 25 องศา EL ( Nom ) 2100 lm - Colour DesignationCool Daylight - Colour Temperatu

More