• photo , 960x480 pixel , 98,223 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,088 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,996 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 92,877 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 87,553 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 112,885 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 58,892 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 96,286 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 59,985 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,611 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 84,457 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 61,336 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 85,587 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 79,057 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 93,653 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 104,093 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 120,927 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 101,168 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,510 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 145,060 bytes.

Our Products

สินค้าใหม่ล่าสุด

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Smart City

@27 ต.ค. 64 10:52
เมืองอัจฉริยะ คือ การผสานรวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ พร้อมลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริย

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC-PR LED

@30 ก.ค. 64 14:18

LED traffic light

 • Copper-free aluminium;
 • Provided with red and green lamps; (customization available upon request);
 • Easy maintenance.

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC..

@30 ก.ค. 64 14:03
The EVCC-5/...LED range of Medium Intensity Obstruction Lighting products represents the top of technology , utilizes LED technology to deliver low heat dissipation, low watt consumption and up to 100.000/hours maintenance free operation.Aircraft warning lighting fixtures EVCC../ LED are multi-ligh

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EV../WA..

@30 ก.ค. 64 13:26

Range of low intensity aircraft warning lights, for structures below 45mt.

READ ALL More:product

More

Our Solutions

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซิสเต็มแอนด์ซัพพลาย

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - หม้อแปลงไฟฟ้า ภาคใต้ประเทศไทย

@9 ก.ค. 64 10:28
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบแรงสูงตรวจรับรองและทดสอบระบบแรงสูง

Preventive Maintenance ACB ,ATS ,MDB, Busbar Renovate

@9 ก.ค. 64 09:30
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง - แรงต่ำPM MDB ติดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวบัสบาร์ติดตั้ง ACB และตรวจสอบพร้อมทดสอบและบำรุงรักษา
READ ALL More:solution

More


Training

รับฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและผู้ให้สัญญาณรถเครนรถกระเช้า

News & Activities

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าสงขลาไบโอเพาเวอร์ จ.สงขลา

@3 ต.ค. 66 06:50
รายการติดตั้งคอน คอร.ขนาด 120x120x2500 มม.ลูกถ้วยแขวน 33kvลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3Lฟรีฟอร์มเข้าปลายสายสาย SAC 185 ต.มม.PINTERMINAL 185 ต.มม.สาย OHG 25 ต.มม.เหล็กรางน้ำ 100x50x5x2250 มม.DROPOUT ROSE CUTOUT COVERSDROPOUT 33kv 100AANIMAL BARRIERCUTOUT BARRIERINSULATOR POSTฟิวส์ลิงค์ 33kv 65A

PM & Yearly Inspection MDB ,TR อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@2 ส.ค. 66 21:22
ตรวจรับรองและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDBตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า ( Main Tank ) - ตรวจสอบรอยรั่วซึม ของน้ำมัน คราบน้ำมัน - ตรวจคราบสกปรก ฝุ่น ,และขยะที่เกาะติด - ตรวจดูสนิม และการกัดกร่อนของตัวถังจุดรั่วซึมรอบนอกของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจดูปะเก็นซีลยางต่างๆ - ตรวจดูวาล์วถ่ายน้ำมัน ( Drain Valve )

บริการตรวจระบบดับเพลิงประจำปี

@2 ส.ค. 66 19:38
การตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษา Fire Pump อ้างอิงตาม CODE NFPA 25 ( Standard for the Inspection Testing and Maintenance of Water base fire Protection System : IMT )The Fire Pump Test Results shall be considered acceptable if all of the following conditions are satisfied : 1.Fire pump meets the flow a

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) นิคมอุตสาหกรรมฉลุง หาดใหญ่ ภาคใต้ ประเทศไทย

@29 ก.ค. 66 14:36
Metering ของ กฟภ.หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ (Drop Out Fuse และ Lightning Arrestor และจุดต่อต่างๆ)Main Distribution Board ซึ่งประกอบด้วย Air Circuit Breaker, CT ,Mold Case Circuit Breaker, HRC Fuse, Busbar, Magnetic Contactor และ อื่นๆDistribution Board ซึ่งประกอบด้วย Mold Case Circuit Bre

บำรุงรักษาระบบแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า THE RISE RESIDENCE หาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@29 ก.ค. 66 14:08
เปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้าบุชชิ่งแรงสูง เฟส A,ฺ B ,Cประเก็นบุชชิ่งแรงสูง(บน-ล่าง)น้ำมันหม้อแปลงวัดค่าขดลวด หม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ประเทศไทย

@29 ก.ค. 66 13:51
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน และอาคาร ประจำปีได้เข้าตรวจ และบันทึกรายงาน ชุดเครื่องวัดของการไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 kVA จำวนวน 2 ลูกและขนาด 500 kVA จำนวน 1 ลูกพื้นที่รั้วหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบกราวด์แรงสูง ระบบกราวด์รั้ว ขนาดสายเมนที่จ่ายไปยัง ตู้ MDB DB Blower , DB Water Pump ,MCC Line compo

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ประเทศไทย

@5 ก.ค. 66 23:09
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า โรงงาน และอาคาร ส่องจุดร้อนด้วยกล้องเทอร์โมสแกนอินฟาเรด บริษัทวงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน ตำแหน่งที่ถ่ายภาพความร้อน 1.Hight Voltage Incomeming ,TR 1000KVA TR 1500 kVA 1600 kVA และตู้ MDB Control Panell สิ่งที่ตรวจเจอ 1.ฉนวนของสายเมนไฟฟ้า ที่ตำแหน่งม้อแปลงผิดปกติ ในตู้ MDB ค

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ( preventive maintenance ) MDB และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 kVA The Rise Condo อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ( ประเทศไทย )

@10 พ.ค. 66 05:54
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า ( Main Tank ) - ตรวจสอบรอยรั่วซึม ของน้ำมัน คราบน้ำมัน - ตรวจคราบสกปรก ฝุ่น ,และขยะที่เกาะติด - ตรวจดูสนิม และการกัดกร่อนของตัวถังจุดรั่วซึมรอบนอกของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจดูปะเก็นซีลยางต่างๆ - ตรวจดูวาล์วถ่ายน้ำมัน ( Drain Valve )ชุดกรองความชื้น ( Deh
READ ALL More:news

More