• photo , 960x480 pixel , 98,223 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,088 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,996 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 92,877 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 87,553 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 112,885 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 58,892 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 96,286 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 59,985 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 83,611 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 84,457 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 61,336 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 85,587 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 79,057 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 93,653 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 104,093 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 120,927 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 101,168 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 88,510 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 145,060 bytes.

Our Products

สินค้าใหม่ล่าสุด

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Smart City

@27 ต.ค. 64 10:52
เมืองอัจฉริยะ คือ การผสานรวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ พร้อมลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริย

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC-PR LED

@30 ก.ค. 64 14:18

LED traffic light

 • Copper-free aluminium;
 • Provided with red and green lamps; (customization available upon request);
 • Easy maintenance.

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EVCC..

@30 ก.ค. 64 14:03
The EVCC-5/...LED range of Medium Intensity Obstruction Lighting products represents the top of technology , utilizes LED technology to deliver low heat dissipation, low watt consumption and up to 100.000/hours maintenance free operation.Aircraft warning lighting fixtures EVCC../ LED are multi-ligh

Technor Visual Signal_Aircraft/Traffic Light_EV../WA..

@30 ก.ค. 64 13:26

Range of low intensity aircraft warning lights, for structures below 45mt.

More

Our Solutions

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.อี.อี. ซิสเต็มแอนด์ซัพพลาย

จำหน่าย ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบวัดคุวบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - หม้อแปลงไฟฟ้า ภาคใต้ประเทศไทย

@9 ก.ค. 64 10:28
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบแรงสูงตรวจรับรองและทดสอบระบบแรงสูง

Preventive Maintenance ACB ,ATS ,MDB, Busbar Renovate

@9 ก.ค. 64 09:30
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง - แรงต่ำPM MDB ติดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวบัสบาร์ติดตั้ง ACB และตรวจสอบพร้อมทดสอบและบำรุงรักษา

More


Training

รับฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและผู้ให้สัญญาณรถเครนรถกระเช้า

News & Activities

บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า หาดใหญ่ สงขลา ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ ภาคใต้ ประเทศไทย

@19 พ.ย. 65 13:49
บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 kVA 3 เฟส 33000-400/230 V No. of Phase 3 Rate Frequency 50 Hz.ติดตั้ง ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ท่าอากาศยาน จ.กระบี่ ภาคใต้ ประเทศไทย

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงว่างไฟถนน ,PM บำรุงรักษาตู้ MDB ,ประกอบและติดตั้งตู้ Control โรงแยกก๊าซจะนะ บริษัท ทรานซ์ไทยมาเมย์ จำกัด ภาคใต้ ประเทศไทย

@5 ต.ค. 65 05:42
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงว่างไฟถนน ,PM บำรุงรักษาตู้ MDB ,ประกอบและติดตั้งตู้ Controlประกอบและติดตั้งชุดโคมไฟถนน Capacitor ,Ignitor ,Ballast หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง Phillips

ให้เช่า ตรวจรับรอง จัดอบรม Mobile Crane ,Boom Lift ,Personal Lift ,X-Lift ติดตั้งระบบไฟฟ้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@5 ต.ค. 65 05:15
ให้เช่ารถกระเช้าติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างมีหนังสือรับรองความปลอดภัย ปจ2เอกสารรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญให้เช่าพื้นที่ หาดใหญ่ สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

Switchgear for the Smart Grid Inspection Testing and Measurement Certification

@5 ต.ค. 65 04:56
22kV Switchgear for Incoming from PEA - Circuit Breaker Test = 1 Set - CT/VT Loop Test = 9 Sets- Protective relay = 1 Set - Ground Resistance - Cleaning and Retighten22kV Switchgear for TR.2.5 MVA - Circuit Breaker Test = 1 Set - CT Loop Test = 3 Sets - Protective relay = 1 Set - Ground Re

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน SFS Aviation Co. Ltd จ.สงขลา ภาคใต้

@18 ก.ค. 65 09:34
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี1. หม้อแปลงไฟฟ้า 2. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single Line Diagram 3.ตู้ไฟโรงเก็บ 4.ตู้ไฟอาคาร Check-in5.ตู้ไฟออฟิตชั้น 2 6. ตรวจจุดร้อนตู้ไฟ 7.ตรวจระบบหลักดินตู้ไ

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบแสงสว่างประหยัดหลังงาน Schlumberger นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@19 มิ.ย. 65 05:23
ติดตั้งระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED Hi-Bay จำนวน 70 ชุด ให้ค่าสว่างเท่ากับ 400 W HID ประหยัดพลังงาน 68 % Beam Angle (Nom) 120 ยฐLuminous Flux (Nom) 25000 lmColor Designation Cool DaylightCorrelated Color Temperature (Nom) 6500 KLuminous Efficacy (rated) (Nom) 156.00 lm/WSave up to 68% ene

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

@18 มิ.ย. 65 22:14
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทยขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พิกัดรวม 2750 kVA- ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 1600 kVA จำนวน 1 ลูก

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขา พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ภาคใต้ ประเทศ

@18 มิ.ย. 65 19:36
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA จำนวน 3 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 kVA จำนวน 9 เครื่องลักษณะการตรวจ 1.High Voltage Incoming2.หม้อแปลงไฟฟ้า3.ขนาดเมนจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึง MDB ,ขนาดเบรกเกอร์ย่อย ตู้ SDB และสายป้อน4.ตู้ MDB การปรับตั้งพิกัดกระแสลัดวงจร ข

More