ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง lightning arrester

by meesystem @28 เม.ย. 65 11:10 ( IP : 101...185 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 720x960 pixel , 94,608 bytes.
 • photo , 450x600 pixel , 64,458 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 94,608 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 73,688 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 91,886 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,694 bytes.

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง lightning arrester
- ตรวจสอบจุดต่อ.
- กวดขันน๊อต.
- ทำความสะอาด. "...ล่อฟ้าแรงสูง(High Voltage Lighting Arrester)หรือกับดักฟ้าผ่ามี่หน้าที่ทำอะไร..."⚡️⚡️ ???? เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้สำหรับการป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายของระบบและอุปกรณ์จากฟ้าผ่าหรือเกิดจากการสับปลดสวิตซ์ของระบบการส่งจ่าย หากฟ้าผ่าลงตรงๆ หรือบริเวณใกล้เคียง จะทำให้เกิดแรงดันไฟเกิน(Over Voltage)ในระบบจำหน่าย ด้วยเหตุนี้ จึงต้องติดตั้งล่อฟ้า บริเวณตำแหน่งที่ใก้ลที่สุดกับอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกัน⚡️ ????หลักการทำงานของ(Lightning Arrester) ...โดยทั่วไปในขณะที่แรงดันปกติ Lightning Arrester จะมีอิมพีแดนซ์สูงมากซึ่งทำให้มีกระแสที่รั่วไหลน้อยมาก แต่เมื่อเกิดแรงดันเกินอิมพีแดนซ์ของ Lightning Arrester จะมีค่าต่ำและทำให้กระแสที่เกิดจากฟ้าผ่าไหลลงดินได้อย่างสะดวก... ...ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่ต่ออยู่หลัง Lightning Arrester จะไม่ได้รับอันตรายและปลอดภัยจากแรงดันเกิน...
⚡️การติดตั้งLightning Arrester⚡️ ...โดยกับดักฟ้าผ่าที่ติดตั้งที่หม้อแปลงนั้นโดยปกติจะติดตั้งที่ด้านแรงสูงของหม้อแปลง สายต่อล่งดินของกับดักฟ้าผ่าต้องต่อร่วมกับสายต่อลงดินของตัวถังหม้อแปลง และต้องพยายามทำให้สั้นที่สุดเพื่อที่จะไม่ทำให้กระแสที่มีปริมาณสูงจากฟ้าผ่าไหลผ่านสายที่มีความต้านทานมาก ซึ้งจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมสูงตามไปด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้ง Lightning Arrester ให้ใกล้หม้อแปลงมากที่สุดเพื่อลดแรงดันที่จะตกคร่อมหม้อแปลง... ตำแหน่งติดตั้ง lightning arrester (กับดักฟ้าผ่า) ค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆ 1) อยู่บนสุด เพราะตอนแรกคิดว่าต้องอยู่สูงที่สุดเพราะฟ้าจะได้เห็น (แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวล่อฟ้านะ แค่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า) 2) เลื่อนลงมาติดตั้งไว้ตรงกลาง ระหว่าง drop out fuse และหม้อแปลง ด้วยเหตุผลเพราะจะได้เปลี่ยนซ่อมบำรุงง่าย เพราะถ้าจะเปลี่ยนก็ปลด fuse ลง แบบเดิมอยู่บน fuse ทำให้ซ่อมบำรุงยาก 3) ปัจจุบัน ตำแหน่งที่ติดตั้งที่ดีที่สุดคือ ติดที่หม้อแปลงเลย เพราะหากเราจะป้องกันแรงดันเกินของอุปกรณ์อะไรก็ให้ติดกับดักฟ้าผ่าหรืออุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินตรงนั้น และติดตั้งให้สายที่ต่อขนานกับอุปกรณ์นั้นให้สั้นที่สุด เพื่อที่จะไม่ทำให้กระแสที่มีปริมาณสูงจากฟ้าผ่าไปไหลผ่านสายที่มีความต้านทานมาก ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมสูงตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องติดตั้ง lightning arrester ให้ใกล้หม้อแปลงและสายที่จะต่อจากด้านหัวและด้านล่างให้สั้นที่สุด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3712
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง