ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

by meesystem @18 มิ.ย. 65 22:14 ( IP : 125...96 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 720x960 pixel , 111,269 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 49,518 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 99,260 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 73,581 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 58,043 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 69,228 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 76,099 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 74,877 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 73,527 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 67,921 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,709 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 63,151 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 66,001 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 60,445 bytes.

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน บริษัท เทพไทยโปรดักส์ จำกัด อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พิกัดรวม 2750 kVA - ขนาด 100 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 250 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ลูก - ขนาด 1600 kVA จำนวน 1 ลูก
1.หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ -  ตัวถังหม้อแปลง - การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง - สารดูดความชื้น - ป้ายเตือนอันตราย - พื้นลานหม้อแปลง - เสาหม้อแปลง - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง 2.ขนาดสายเมนไฟฟ้าจาก หม้อแปลงไฟฟ้าถึงตู้ MDB

3 ตู้เมนสวิตช์ ( MDB )
การตรวจสอบตู้เมนสวิตช์หรือตู้สวิตช์ประธาน ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ - Single Line Diagram
- สภาพของระบบสายดินและการต่อหลักดิน - บริเวณโดยรอบตู้และตัวตู้ ตู้เมนสวิตช์ต้องมีพื้นที่ว่างให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก การตรวจพื้นที่โดยรอบและสภาพทั่วไป ควรตรวจสิ่งต่อไปนี้ -  พื้นที่ว่าง - เส้นทางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - ตรวจจสอบว่ามีการวางวัสดุที่ติดไฟได้ติดกับตู้เมนสวิตช์ - ฝุ่น หยากไย่ โดยรอบตู้และภายในตู้ - ความผิดปกติทางกายภาพ - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง - การปรับตั้งค่าพิกัดกระแสลัดวงจร 4. ตู้เมนไฟฟ้ายอย SDB
- ขนาด MCCB
- ขนาดสาย
- พิกัดการปรับตั้งค่ากระแสลัดวงจร
5.Load Center ,MCC

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9763
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง