ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน SFS Aviation Co. Ltd จ.สงขลา ภาคใต้

by meesystem @18 ก.ค. 65 09:34 ( IP : 101...72 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 960x720 pixel , 109,693 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,569 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,061 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 66,984 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 67,066 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 129,790 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 104,336 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 116,754 bytes.

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี
1. หม้อแปลงไฟฟ้า 2. รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single Line Diagram 3.ตู้ไฟโรงเก็บ 4.ตู้ไฟอาคาร Check-in  5.ตู้ไฟออฟิตชั้น 2  6. ตรวจจุดร้อนตู้ไฟ 7.ตรวจระบบหลักดินตู้ไฟโรงเก็บ 2 8.ตรวจวัดระบบกราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า ด้านแรงต่ำ 9.ตรวจวัดระบบกราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า ด้านแรงสูง 10.ตรวจวัดระบบกราวด์ สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 7 จุด 11.ตรวจวัดค่ากราวด์ระบบสายล่อฟ้า จำนวน 4 จุด
งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถิตย์
1.สถานที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 1 2.สถานที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 2 3.แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ 1 4.แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ 2 5.Receiving Room
6.พื้นที่เก็บสารเคมี โรงเก็บ 2

Relate topics

Post new comment

« 6602
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง