ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ประเทศไทย

by meesystem @29 ก.ค. 66 13:51 ( IP : 113...137 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 960x1280 pixel , 139,563 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 131,789 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 129,109 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 159,522 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 141,150 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 139,368 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 340,580 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,255 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 238,901 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 80,178 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 180,170 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 54,972 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 135,933 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 109,681 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 148,606 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 161,552 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 134,064 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 171,602 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 198,390 bytes.

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน และอาคาร ประจำปี
ได้เข้าตรวจ และบันทึกรายงาน ชุดเครื่องวัดของการไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 kVA จำวนวน 2 ลูกและขนาด 500 kVA จำนวน 1 ลูก
พื้นที่รั้วหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบกราวด์แรงสูง ระบบกราวด์รั้ว
ขนาดสายเมนที่จ่ายไปยัง ตู้ MDB  DB Blower , DB Water Pump ,MCC Line compound ,DB Press และ บริภัณฑ์ มอเตอร์ไฟฟ้า
MDB 1 ,PP1, PP2, PP3
ถ่ายภาพจุดร้อนด้วยกล้องอินฟาเรด ( Thermoscan infrared camera )
ตรวจวัดและทดสอบระบบกราวด์ ( Ground Inspection Earth Tester )
1 ห้อง LAB LTX  LTX 2 เครื่องปั่น  LTX 3 พื้นที่เตรียมสารเคมี (เครื่อง Sand Mill)  LTX 4 ถังแอมโมเนีย  LTX 5 เครื่องจักรรีดยางสกิม  LTX 6 เครื่องล้างยาง No.1  RSS 7 เครื่องล้างยาง No.2  RSS 8 เครื่องล้างยาง No.3  RSS 9 เครื่องล้างยาง No.4  RSS 10 เครื่องล้างยาง No.5  RSS 11 เครื่องล้างยาง No.6  RSS 12 เครื่องล้างยาง No.7  RSS 13 เครื่องล้างยาง No.8  RSS 14 เครื่องล้างยาง No.9  RSS 15 เครื่องล้างยาง No.10  RSS 16 เครื่องล้างยาง No.11  RSS 17 เครื่องล้างยาง No.12  RSS 18 เครื่องอัดยาง No.1  RSS 19 เครื่องอัดยาง No.2  RSS 20 เครื่องอัดยาง No.3  RSS 21 เครื่องอัดยาง No.4  RSS 22 เครื่องอัดยาง No.5  RSS 23 เครื่องอัดยาง No.6  RSS 24 เครื่องอัดยาง No.7  RSS 25 เครื่องอัดยาง No.8  RSS 26 เครื่องอัดยาง No.9  RSS 27 เครื่องอัดยาง No.10  RSS 28 เครื่องฮัดยาง No.11  RSS 29 เครื่องโม่แป้ง  RSS 30 พื้นที่ Solvent Diesel  ADM 31 โรงอาหารพนักงาน
32 หอพักพนักงาน
33 ตู้MDB 1
34 Transformer 1
35 Transformer 1 G-N
36 Transformer 1 G-HV โรงงาน 2

Point No. Measurement Area  Dept. 1 เครื่องรีดยาง  RM-STR 2 ตู้MDB  STR-AJ1 3 สายล่อฟ้าอาคาร AJ1  STR-AJ2 4 Transformer 2
5 Transformer 2 G-N
6 Transformer 2,3 G-HV
7 Transformer 3
8 Transformer 3 G-N

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1916
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง