ตรวจรับรองระบบกราวด์ประจำปี 2567

by meesystem @24 มี.ค. 67 01:23 ( IP : 182...237 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 960x1280 pixel , 150,496 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 195,950 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 133,986 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 296,447 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 165,682 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 175,913 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 155,288 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,331 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 128,874 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 178,182 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 173,400 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 327,203 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 218,779 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 166,382 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 162,521 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 148,055 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 199,657 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 197,059 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 170,226 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,367 bytes.
 • photo , 1500x2000 pixel , 174,599 bytes.

ตามข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าความต้านทานดิน 5 โอห์ม คือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ยอมให้มีค่าความต้านทานดิน ไม่เกิน 25 โอห์ม (เป็นค่าที่กำหนดในมาตรฐาน NEC ของสหรัฐอเมริกา) จุดตรวจวัดค่ากราวด์
- กราวด์ระบบแรงสูง - กราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า - กราวด์รั้วหม้อแปลงไฟฟ้า - กราวด์ MDB - กราวด์ระบบล่อฟ้าอาคาร - กราวด์ห้อง LAB - กราวด์ห้องเก็บกัมมันตภาพรังสี

Relate topics

Post new comment

« 6996
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง