ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน SFS Aviation Co. Ltd.

by meesystem @3 มิ.ย. 67 02:37 ( IP : 1...19 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 960x1280 pixel , 204,885 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 161,390 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,215 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 240,165 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,119 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 174,789 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 222,474 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 113,270 bytes.

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าตามแบบฟอร์มกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจจุดร้อน :
- MBD ตู้ไฟในห้อง Gen 2
- ATS ตู้ไฟในห้อง Gen 2
- PP1 ตู้ไฟในห้อง Simmulator
- PP3 ตู้ไฟในห้อง Simmulator
- PP6 ตู้ไฟข้างห้อง Store 2 - PP 7 Lighting Hangar 2-1 ตู้ไฟข้างห้อง Store 2
- PP 8 Lighting Hangar 2-1 ตู้ไฟข้างห้อง Store 2
- PP 2 ตู้ไฟในห้อง Check-in
- LC 2 ตู้ไฟใน OFFICE ชั้น 2
- หม้อแปลงไฟฟ้า Grounding Inspection :
- ตรวจระบบหลักดิน ตู้ไฟโรงเก็บ 2 - ตรวจระบบหลักดิน หม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงต่ำ - ตรวจระบบหลักดิน หม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงสูง - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 1 - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 2 - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 3 - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 4 - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 5 - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 6 - ตรวจระบบหลักดิน สำหรับจอดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ 7 - ตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า 1 - ตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า 2 - ตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า 3 - ตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า 4 - ตรวจสอบระบบหลักดิน สถานที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 1
- ตรวจสอบระบบหลักดิน สถานที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ 2 - ตรวจสอบระบบหลักดิน แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ 1
- ตรวจสอบระบบหลักดิน แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ 2 - ตรวจสอบระบบหลักดิน Receiving Room

Relate topics

Post new comment

« 6602
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง