ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี ตามแบบฟอร์มกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

by meesystem @1 ธ.ค. 66 21:36 ( IP : 180...214 ) | Tags : Actions - กิจกรรม
 • photo , 960x1280 pixel , 147,617 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 98,790 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,573 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 139,663 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 117,155 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 109,263 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,785 bytes.

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ - ตัวถังหม้อแปลง - การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง - สารดูดความชื้น - ป้ายเตือนอันตราย - พื้นลานหม้อแปลง - เสาหม้อแปลง - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง - ตรวจสภาพหม้อแปลงและการติดตั้ง - สภาพของอุปกรณ์แรงสูง ประกอบต้นหม้อแปลงไฟฟ้า
- สภาพโดยรวมของ Drop Out Fuse - สภาพโดยทั่วไปของ Arrester
- การต่อกราวด์ แรงสูง ,กราวด์หม้อแปลงไฟฟ้า
- สายระบบแรงสูงเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตช์
การตรวจสอบตู้เมนสวิตช์หรือตู้สวิตช์ประธาน ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ - สภาพของระบบสายดินและการต่อหลักดิน - บริเวณโดยรอบตู้และตัวตู้ ตู้เมนสวิตช์ต้องมีพื้นที่ว่างให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก การตรวจพื้นที่โดยรอบและสภาพทั่วไป ควรตรวจสิ่งต่อไปนี้ 1)  พื้นที่ว่าง 2)  เส้นทางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน 3)  ตรวจจสอบว่ามีการวางวัสดุที่ติดไฟได้ติดกับตู้เมนสวิตช์ 4)  ฝุ่น หยากไย่ โดยรอบตู้และภายในตู้ - ความผิดปกติทางกายภาพ - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง - การตรวจอื่น ๆ อาจมีการตรวจสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดที่หน้าแผง หลอดไฟต่าง ๆ เป็นต้น - ขนาด ACB ,MCCB ,CB  ขนาดสายเมนประธานและสายป้อน ค่า kA ของอุปกรณ์ป้องกัน - การปรับตั้งพิดกัดกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกัน - Single Line Diagram ,Load Schedual ของแผงจ่ายไฟย่อย ผงย่อย การตรวจสภาพแผงย่อย (panel board) เป็นการตรวจสอบทั้งบริเวณการติดตั้งในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ที่มีสารไวไฟ สำหรับพื้นที่ที่มีสารไวไฟให้ระบุประเภทและแบบของบริเวณนั้นด้วย - ระบบต่อลงดิน - บริเวณโดยรอบ - การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง - การตรวจอื่น ๆ ตรวจสอบเช่นเดียวกับตู้เมนสวิตช์ - ขนาดสาย จุดต่อสาย หางปลา การกวดขันและจับยึดจุดต่อสาย
เต้ารับไฟฟ้า - ทดสอบการติดตั้งระบบกราวด์

Relate topics

Post new comment

« 6996
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง